massagetherapie

‘Massagetherapie richt zich op bewustwording en het verkrijgen van inzicht via het lichaam’

Wanneer we onze gevoeligheid voor ons lichaam beter ontwikkelen, ons lichaam beter leren verstaan, creëren we een houvast voor onszelf. Ons lichaam is immers altijd bij ons, en reageert altijd in het hier en nu.

Alles wat we meemaken, maken we met en in ons lichaam mee. Ons lichaam reageert op alles wat ons overkomt: Irritatie, boosheid, verdriet, angst, maar ook enthousiasme, popelen, blijdschap, verlangen, altijd is fysieke spanning er een onderdeel van. Oftewel: ons lichaam weerspiegelt ons gevoel.
Wanneer we op het moment zelf niet in staat zijn om deze, en dan met name negatieve, spanning bewust aandacht te geven en goed te verwerken, zet die zich vast in ons lichaam. We wennen eraan, en onderdrukken of negeren hem, totdat de spanning zich steeds duidelijker laat voelen, maar nu in de vorm van pijn of van een heuse klacht. Een klacht die zich aandient om alsnog onze aandacht te vragen voor wat we eerder niet hebben kunnen of willen voelen.

In de massagetherapie staat het lichaam centraal.
Aangeraakt worden brengt als vanzelf je aandacht bij je lichaam.
Alleen het masseren zelf al bevordert de lichamelijke en de psychische gezondheid:
o De doorbloeding verbetert en je immuunsysteem gaat beter functioneren
o De hoeveelheid cortisol, een stresshormoon, neemt af
o Je lichaam maakt oxytocine aan, een hormoon dat je een gevoel van veiligheid en verbondenheid geeft. Het maakt je beter bestand tegen stress en laat het lichaam sneller tot rust komen.
Wanneer je lichaam ontspant, zal ook je denken ontspannen.
Die ontspanning helpt je vervolgens om op een open en milde manier werkelijk te kunnen voelen wat er te voelen is, zonder forceren, maar ook zonder vermijden.
Door vertrouwd te raken met wat je werkelijk voelt, ben je beter in staat om daar verantwoordelijkheid voor te nemen en de juiste keuzes te maken.

Massagetherapie is een volwaardige therapievorm, die prima samengaat met de meeste medische behandelingen.
Tevens is het een uitstekende aanvulling op, of ondersteuning van psychotherapie.

Voor meer informatie over Holos massagetherapie, klik hier